За нас

Информационна карта

 

 

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА

за кандидатстване за

Лятно училище

„Инвестиции 2022“

 

 

Име:       _______________________

Презиме:_______________________

Фамилия:______________________

Висше учебно заведение:                                                                                                                  

Специалност:                                                      ,  Курс:_____________________

Програма: ______________________________(бакалавърска/магистърска)  

 Успех от следването:                                     

Постоянен адрес:                    п.к.                   гр.                                                                                 

Ул. №                                                                                                      тел.                                          

E-поща:                                                                                                                                                 

Степен на владеене на английски език:

                                                                                                                                                                

 

Професионални интереси:

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

 

Мотивация за кандидатстване в Лятното училище:

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

 

 

                                                                                  

 

Давам свободно, информирано и недвусмилено съгласие личните ми основни данни: данните за контакт с мен – адрес, телефон, ел. поща да бъдат ползвани от фондация „Атанас Буров“във връзка с участието ми в Лятното училище.

 

 

Срок за получаване на информационната карта – до 17 юни 2022 г.

Попълнената информационна карта изпращайте на: fnburov@gmail.com

 

За контакт: телефон 02-81 16 434 или на fnburov@gmail.com

 

 

 

infokarta.doc

Мисия


Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България

Конкурси

  • Конкурс за стипендии за ученици
  • Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"
  • Конкурс за стипендии "Буров"
  • Резултати от конкурси

2022 © Фондация Атанас Буров