За нас

Информационна карта

 


ИНФОРМАЦИОННА КАРТА
за участие в Лятно училище
"Иновации в банкирането и Финтек"
27 май - 2 юни 2019 г.

 

 

 

Име:       _______________________

Презиме:_______________________

Фамилия:______________________

Висше учебно заведение:                                                                                                                  

Специалност:                                                      ,  Курс:_____________________

Програма: ______________________________(бакалавърска/магистърска)  

 Успех от следването:                                     

Постоянен адрес:                    п.к.                   гр.                                                                                 

Ул. №                                                                                                      тел.                                          

E-поща:                                                                                                                                                 

Степен на владеене на английски език:

                                                                                                                                                                

 

Професионални интереси:

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

 

Мотивация за кандидатстване в Лятното училище:

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

 

 

                                                                                  

 

Срок за получаване на информационната карта – до 10 май 2019 г.

Попълнената информационна карта изпращайте на: fnburov@ubb.bg и fnburov@gmail.com

 

За контакт: телефон 02-811 3633; 02-811 3634       или на fnburov@ubb.bg.

 

 

infokarta - Burov (2).doc

 

 

Мисия


Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България

Конкурси

  • Конкурс за стипендии за ученици
  • Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"
  • Конкурс за стипендии "Буров"
  • Резултати от конкурси

2020 © Фондация Атанас Буров