За нас

Заявяване на участие

 

 

Лятно училище „Инвестиции“ 2018

 

 

Срокове и изисквания

 

Стипендии за участие в лятното училище ще бъдат предоставени на до 20 студенти от икономическите университети, които се обучават по икономически специалности, имат завършен най-малко трети курс и успех от следването най-малко много добър 4.50. Необходимо е кандидатите да владеят отлично английски език.

 

Кандидатите трябва да изпратят до 15 май 2018 г. на електронна поща fnburov@ubb.bg попълнена информационна карта, автобиография и самостоятелно написано есе на английски език в размер до 1 страница (формат A4) на една от следните теми:

 

(1) Influence of the ETF industry on the emerging and frontier markets.

(2) Corporate Governance role in the investment decision-making at frontier and emerging markets.

(3) Company organic growth witn no ‘organic’ human capital. Financial statements implications.

(4) Value investing in frontier and emerging markets. Stock screening implications.

 

Одобрените стипендианти ще бъдат обявени до 24 май 2018 г. на сайта на фондацията. Стипендиите, предоставени от фондацията, покриват престоя и обучението на стипендиантите.

 

Забележка:
Ползването или позоваването на чуждо мнение, знание, анализ или компетенция без ползването на адекватна референция към източника е сериозно нарушение на авторските права. Всички кандидати, за които бъде установено, че са ползвали неавторски материал в техните есета, без съответните референции, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.
Есета, изпратени след установения срок или неотговарящи на изискванията, няма да бъдат проверявани.

 

Мисия


Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България

Конкурси

  • Конкурс за стипендии за ученици
  • Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"
  • Конкурс за стипендии "Буров"
  • Резултати от конкурси

2019 © Фондация Атанас Буров