За нас

Заявяване на участие

 

 

Уважаеми приятели, колеги и кандидати,

Предвид извънредните обстоятелства породени от извънредното положение свързано с вируса на COVID-19, Фондация "Атанас Буров", удължаваме срока за кандидатстване до края на  месец април 2020 г.

Провеждането на Лятно Училище 2020 ще бъде съобразено с оперативната обстановка в страната.

Моля да продължавате да следите нашата страница за актуална информация относно Лятно Училище 2020.

 

Лятно училище „Инвестиции 2020: Изчислителни инструменти при вземане на инвестиционни решения“

 

Срокове и изисквания

 

 за участие в лятното училище могат да кандидатстват студенти, които се обучават по икономически специалности, имат завършен или завършват  трети курс и успех от следването най-малко много добър 4.50. 

До 30 юни 2020г. кандидатите могат да изпращат   информационни карти, CV  и есе на английски език на една от следните теми:

      - Ethics in the age of artificial intelligence

      - Algorithmic trading - the path to efficient markets?

      - Are the machines destined to eradicate behavioral biases?

      - Influence of the ETF industry on the emerging and frontier markets

      - AI in the value investing domain

      - Using big data and AI to enhance the diversification and risk/return potential of portfolios

по електронна поща:  fnburov@gmail.com.

 

Одобрените кандидати ще бъдат обявени до 5 юли 2020 г. на сайта на фондацията. 

Обучението, храната и нощувките на участниците в Лятното училище се поемат от Фондация "Атанас Буров"

Изискванията към разработката на есето

Дължината на есето да бъде НЕ повече от 1 (една) стандартна машинописна страница и да бъде прикачен файл във формат *.doc, *.docx, *.rtf или *.txt. Други формати на файлове няма да бъдат приемани.

В текста на приложеното есе НЕ следва да има имена на кандидата, негови лични данни, идентифициращи го номера (ЕГН, телефонен номер), електронни и пощенски адреси и всякаква информация, която може да реферира към кандидата.

 

 

Забележка:

Ползването или позоваването на чуждо мнение, знание, анализ или компетенция без ползването на адекватна референция към източника е сериозно нарушение на авторските права. Всички кандидати, за които бъде установено, че са ползвали неавторски материал в техните есета, без съответните референции, ще бъдат автоматично дисквалифицирани. Есета, изпратени след установения срок или неотговарящи на изискванията, няма да бъдат проверявани.

 

Мисия


Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България

Конкурси

  • Конкурс за стипендии за ученици
  • Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"
  • Конкурс за стипендии "Буров"
  • Резултати от конкурси

2020 © Фондация Атанас Буров