За нас

Заявяване на участие

Стипендии за участие в лятното училище ще бъдат предоставени на до 15 студенти от икономическите университети в страната, които се обучават по икономически специалности, имат завършен най-малко трети курс и успех от следването най-малко много добър 4.50. Необходимо е кандидатите да владеят отлично английски език.

 

Кандидатите трябва да изпратят до 17 юни 2022 г. по електронна поща на адрес fnburov@gmail.com попълнена информационна карта, която може да бъде изтеглена от сайта на фондация „Атанас Буров“ www.atanasburov.org, секция „Лятно училище“, автобиография и самостоятелно написано есе на английски език на една от следните теми:

(1) Ethics in the age of artificial intelligence.

(2) Are the machines destined to eradicate behavioral biases?

(3) Artificial Intelligence in the value investing domain.

(4) “Meme stocks” – social popularity & hype vs. fundament? 

 

Одобрените стипендианти ще бъдат обявени до 24 юни 2022 г. Стипендиите, предоставени от Фондацията, покриват престоя и обучението на стипендиантите.

Изискванията към разработката на есето

Дължината на есето да бъде НЕ повече от 1 (една) стандартна машинописна страница и да бъде прикачен файл във формат *.doc, *.docx, *.rtf или *.txt. Други формати на файлове няма да бъдат приемани.

В текста на приложеното есе НЕ следва да има имена на кандидата, негови лични данни, идентифициращи го номера (ЕГН, телефонен номер), електронни и пощенски адреси и всякаква информация, която може да реферира към кандидата.

 

 

Забележка:

Ползването или позоваването на чуждо мнение, знание, анализ или компетенция без ползването на адекватна референция към източника е сериозно нарушение на авторските права. Всички кандидати, за които бъде установено, че са ползвали неавторски материал в техните есета, без съответните референции, ще бъдат автоматично дисквалифицирани. Есета, изпратени след установения срок или неотговарящи на изискванията, няма да бъдат проверявани.

 

 

 

Мисия


Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България

Конкурси

  • Конкурс за стипендии за ученици
  • Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"
  • Конкурс за стипендии "Буров"
  • Резултати от конкурси

2022 © Фондация Атанас Буров