За нас

Заявяване на участие

 

 

Лятно училище „Иновации в банкирането и Финтек“ 2019

 

 

Срокове и изисквания

 

 за участие в лятното училище могат да кандидатстват студенти, които се обучават по икономически специалности, имат завършен или завършват  трети курс и успех от следването най-малко много добър 4.50. 

До 10 май 2019г. кандидатите могат да изпращат попълнените информационни карти по електронна поща: fnburov@ubb.bg и на fnburov@gmail.com.

 

Одобрените кандидати ще бъдат обявени до 15май 2019 г. на сайта на фондацията. 

Обучението, храната и нощувките на участниците в Лятното училище се поемат от Фондация "Атанас Буров"

 

Мисия


Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България

Конкурси

  • Конкурс за стипендии за ученици
  • Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"
  • Конкурс за стипендии "Буров"
  • Резултати от конкурси

2020 © Фондация Атанас Буров