За нас

Обща информация

 


 

Лятно училище „Инвестиции“ 2018

 

Фондация „Атанас Буров“ организира Лятно училище на тема „Инвестиции“ съвместно със „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД и специалното участие на „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД. В тази връзка, фондацията обявява конкурс за стипендии за участие в обучението. Лятното училище ще се проведе между 22 юни и 1 юли 2018 г. в гр. Банкя.

 

Програмата е насочена към мотивирани  студенти, проявяващи интерес към придобиване на практически умения в областта на инвестициите. Преобладаваща част от завършилите училището впоследствие започват кариерното си развитие във водещи финансови институции или биват одобрени за стипендианти на фондацията.

 

Тема и лектори

 

Основна тема на тазгодишното Лятно училище е „Инвестиции”, като акцентите в него ще бъдат практически анализ на капиталови инструменти, инвестиционни решения и подходи, работа с информационни приложения, инвестиционна етика, корпоративно управление, професионални сертификационни програми, финансови опции и VBA програмиране. Участниците в училището ще бъдат поставени пред задачи с практически характер, като за целта се очаква да демонстрират знания, съобразителност, креативност и умения за работа в екип.

 

Лекторите на училището са с богат опит в инвестиционната сфера и капиталовите пазари. Сред тях са:

 

Красимира Паунина, CFA, Ръководител Управление на портфейли и КИС, Селект Асет Мениджмънт и академичен координатор на Лятното училище

Георги Български, автор на книгата "CFA®, FRM® & CAIA® EXAMS TIPS & TRICKS”

Даниел Дончев, CFA, Ръководител Инвестиционни стратегии, Карол Капитал Мениджмънт

Иван Такев, Изпълнителен директор, БФБ-София

Надя Неделчева, CFA, Ръководител Управление на портфейли и анализи, Карол Капитал Мениджмънт

Никола Попниколов, Финансов директор, We Are Pentagon Group Ltd

Николай Василев, CFA, Управляващ партньор и Изпълнителен директор, Експат Капитал

Николай Стойков, Портфолио мениджър, Аларик Кепитъл

Тихомир Каунджиев, Портфейлен мениджър, Карол Капитал Мениджмънт

 

Срокове и изисквания

 

Стипендии за участие в лятното училище ще бъдат предоставени на до 20 студенти от икономически университети, имат завършен най-малко трети курс и успех от следването най-малко много добър 4.50. Необходимо е кандидатите да владеят отлично английски език.

 

Кандидатите трябва да изпратят до 15 май 2018 г.на електронната поща на Фондацията - fnburov@ubb.bg попълнена информационна карта, автобиография и самостоятелно написано есе на английски език на една от следните теми:

 

(1) Influence of the ETF industry on the emerging and frontier markets.

(2) Corporate Governance role in the investment decision-making at frontier and emerging markets.

(3) Company organic growth witn no ‘organic’ human capital. Financial statements implications.

(4) Value investing in frontier and emerging markets. Stock screening implications.

 

Одобрените стипендианти ще бъдат обявени до 24 май 2018 г. Стипендиите, предоставени от фондацията, покриват престоя и обучението на стипендиантите.

 

 

 

 

 

 

 

Мисия


Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България

Конкурси

  • Конкурс за стипендии за ученици
  • Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"
  • Конкурс за стипендии "Буров"
  • Резултати от конкурси

2019 © Фондация Атанас Буров