За нас

Стипендии за ученици

.

 

Стипендии се отпускат и за ученици от професионални гимназии по икономика. От 2001 г. за тези ученици са отпуснати 90 стипендии.

През 2012/2013 г. ще бъдат отпуснати 16 бр. стипендии.Степендиантите се определят с конкурс,провеждан през м. октомври (Виж "Конкурси")

Стипендията е в размер на 100 лева месечно за 10-те учебни месеца

Мисия


Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България

Конкурси

  • Конкурс за стипендии за ученици
  • Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"
  • Конкурс за стипендии "Буров"
  • Резултати от конкурси

2022 © Фондация Атанас Буров