За нас

Стипендия "Д. Балабанов"

 

 

Стипендия на името на учредителя на фондацията и неин пръв изпълнителен директор в размер на300 лева месечно.Отпуска се за деветте учебни месеца на академичната година.

Стипендиантите се определят с конкурс, в който могат да участват студенти от висши учебни заведения в България, със завършен най-малко трети курс и успех от цялото следване най-малко много добър.

Конкурсът се състои от представяне на есе по важни за икономическото развитие на страната въпроси и събеседване с комисия от представители на настоятелите. Той протича през месец ноември всяка година, а успешният кандидат се обявява през месец декември.

Виж секция "Конкурси" 

Мисия


Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България

Конкурси

  • Конкурс за стипендии за ученици
  • Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"
  • Конкурс за стипендии "Буров"
  • Резултати от конкурси

2022 © Фондация Атанас Буров