За нас

Стипендии "Буров"

 

Фондация "Атанас Буров" отпуска стипендии за студенти от български висши учебни заведения, които се обучават по икономически специалности.
Стипендията е в размер на 250 лева месечно и се получава през деветте месеца на съответната академична година.
Стипендиантите се определят с конкурс, който се провежда през октомври и ноември.
Виж секция "Конкурси".
Право на участие имат  студенти, които се учат в редовна форма на обучение, със  завършен най-малко трети курс  и  успех от цялото следване много добър (5.00).
Кандидатите полагат писмен тест от 30 въпроса, на който трябва да се отговори за 60 мин. Примерен тест епубликуван в секция “конкурси”.
С тях се провежда и събеседване в деня на теста в градовете Варна, Свищов и София.
За студентите-стипендианти на фондацията е  въведено настойничеството от членове на Сдружението "Клуб на стипендиантите"Буров". Настойниците ги  подпомагат в изграждането на адекватна мотивация и професионална ориентация в процеса на обучение.
От 1993 до сега по тази програма са предоставени над 500 стипендии.  Около 70 на сто от всички стипендианти са приети на работа в банките и индустриалните компании-настоятели във фондацията.
 

Мисия


Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България

Конкурси

  • Конкурс за стипендии за ученици
  • Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"
  • Конкурс за стипендии "Буров"
  • Резултати от конкурси

2023 © Фондация Атанас Буров