За нас

Вести

Призове "Буров" за 2019г.

31/01/2020

На 30 януари се проведе тържествената церемония за присъждане на призове "Буров" за 2019г. Носител на приз "Буров" за банково управление е г-н Димитър Шумаров - изпълнителен директор и член на УС на Пощенска банка. Г-жа Виолина Маринова - председател на УС на фондацията връчи приза и поздрави г-н Шумаров с наградата. За първи път бяха връчени два приза за индустриално управление - на г-н Ярослав Дончев - председател на СД и изпълнителен директор на "Идеал Стандарт - Видима" и на г-н Фикрет Индже - председател на НС на "Алкомет" . Наградите бяха връчени от господин Радосвет Радев - председател на Българската стопанска камара и член на УС на фондацията.и г-н Красимир Дачев - миналогодишния носител на приза.

Награди "Атанас Буров"

30/01/2018

Традиционната церемония на фондацията за присъждане на призове "Буров" за банково и индустриално управление се проведе на 24 януари 2018 г. Настоятелите на фондацията и носителите на призове "Буров" от предишни години гласуваха и определиха носител на приз "Буров" за банково управление на г-жа Петя Димитрова - председател на УС и главен изпълнителен директор на Пощенска банка. Наградата бе връчена от г-жа Доротея Николова - миналогодишният носител на приза. От името на г-жа Димитрова, наградата получи г-н Димитър Шумаров - изпълнителен директор.

Носител на приз "Буров" за индустриално управление е г-н Цветан Алексиев - главен изпълнителен директор на "Сирма Груп". Наградата бе връчена от г-н Васил Велев - председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Призове "Атанас Буров"

30/01/2018

Традиционната церемония на фондацията за присъждане на призове "Буров" за банково и индустриално управление се проведе на 24 януари 2018 г. Настоятелите на фондацията и носителите на призове "Буров" от предишни години гласуваха и определиха носител на приз "Буров" за банково управление на г-жа Петя Димитрова - председател на УС и главен изпълнителен директор на Пощенска банка. Наградата бе връчена от г-жа Доротея Николова - миналогодишният носител на приза. От името на г-жа Димитрова, наградата получи г-н Димитър Шумаров - изпълнителен директор.

Носител на приз "Буров" за индустриално управление е г-н Цветан Алексиев - главен изпълнителен директор на "Сирма Груп". Наградата бе връчена от г-н Васил Велев - председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Призове

29/01/2016

По традиция в края на януари - около рождения ден на патрона на фондацията, се провежда церемонията по връчване на призовете "Буров". За финансово управление за 2015г. приз получи г-н Станимир Каролев - председател на Съвета на директорите на "Карол" АД, а за индестриално управление - г-н Васил Терзиев - изпълнителен директор на "Телерик", Главен директор "Иновации", Progress. Наградите им бяха връчени от миналогодишните носители на приза - г-жа Диана Митева, изпълнителен директор на Банка ДСК и г-н Георги Добрев - изпълнителен директор на ЗММ - Сливен. Г-жа Виолина Маринова - председател на Управителния съвет на фондацията поздрави призьорите и подари първите екземляри от книгата "Атанас Буров. Живот за България".

Общо събрание

26/09/2018

На 20 септември се проведе Общото събрание на фондация "Атанас Буров". Настоятелите на фондацията приеха отчета на Управителния съвет за 2017 г. и Програмата за дейност и бюджет за тази година. Приети бяха и нови настоятели -г-жа Ваня Василева, г-жа Емилия Палибачийска и г-жа Радка Тончева.

Призове "Атанас Буров"

26/01/2017

На 25 януари 2017г. се проведе церемонията по връчване на призовете "Буров". Настоятелите на фондацията и носителите на призове "Буров" от минали години гласуваха приз "Буров" за банково управление да бъде присъден на г-жа Доротея Николова - изпълнителен директор и член на УС на "Банка ДСК", а за носител на приз "Буров" за индустриално управление определиха г-н Кирил Асенов - собственик и изпълнителен директор на "Арексим Инженеринг". Наградите бяха връчени от г-н Станимир Каролев - председател на СД на "Карол" и миналогодишен носител на приз "Буров" за финансово управление и г-н Жечко Кюркчиев - член на УС на фондацията. През 2017г. се навършват 25 години от създаване на фондацията и председателят на УС г-жа Виолина Маринова поздрави настоятелите и гостите на церемонията с юбилея.

Награди "Михаил Стоянов"

25/05/2018

За 24 май фондация "Атанас Буров" раздаде три награди на името на дългогодишния директор Михаил Стоянов. Наградените са ученици от ХІІ клас от трите училища, носещи името на нашия патрон - Ивона Стефанова от ПГЛПИ - Горна Оряховица, Антония Красимирова от ФСГ - Хасково и Дарина Тодорова от ПГСУАУ - Силистра.

Общо събрание на фондация "Атанас Буров"

24/09/2020

На 24 септември се проведе Общото събрание на фондацията. Настоятелите приеха отчета на Управителния съвет да дейността на фондацията за 2019г. и изпълнението на бюджета. Одобрена бе Програмата за дейност за 2020г. и проекта за бюджет. Събранието прие двама нови настоятели - това са УД Компас Инвест и г-н Иван Такев.

 

Общо събрание

19/06/2019

На 17 юни се проведе Общото събрание на фондацията. Настоятелите на фондацията приеха отчета на Управителния съвет за дейността на фондацията и изпълнението на бюджета за 2018г., както и програмата и бюджета за 2019г. Избран бе и нов Управителен съвет.

+

Награди "Михаил Стоянов"

19/05/2019

В края на учебната година фондация "Атанас Буров" връчи 3 награди на името на дългогодишния директор на фондацията - Михаил Стоянов. Наградите получават изявени ученици от професионалните гимназии по икономика, които носят името на нашия патрон. Тази година това са: Иван Иванов от Горна Оряховица, Виктория Славчева от Хасково и Деница Димитрова от Силистра.

Образователна инициатива "Модерни банкови практики"

18/12/2017

В гр. Банкя от 15 до 17 декември се проведе образователна инициатива "Модерни банкови практики". Участваха студенти от УНСС, Стопански факултет на СУ, СА "Д. А. Ценов" - Свищов и Икономически университет - Варна. Академичният ръководител на инициативата - г-н Цветослав Ангелов от БНБ и неговият екип ( Любомир Мирчев - БНБ, Пламен Димитров - Банка ДСК, Стефан Иванов и Мариан Давидов - Райфайзенбанк, Иван Иванов - ОББ, Благовест Маламов и Ася Ралева - Първа инвестиционна банка) представиха интересни практики от тяхната дейност.

Награди "Михаил Стоянов"

18/05/2015

 Фондация "Атанас Буров" присъжда три награди на името на дългогодишния директор на фондацията Михаил Стоянов. В края на учебната година в трите професионални гимназии по икономика, носещи името на Атанас Буров , се определят носители на наградата. Това са ученици с отличен успех и постижения в извънучилищни дейности и проекти. Тазгодишните носители на наградата са Деляна Девинизова от ФСГ - Хасково, Елица Лунгова от ПГЛПИ - Горна Оряховица и Теодора Драганова от ПГСУАУ - Силистра.

Общо събрание

16/05/2016

На 12 май 2016г. в залата на Банка ДСК се проведе Общото събрание на фондация "Атанас Буров". Настоятелите приеха отчета за дейността на фондацията за 2015г. и програмата за дейността и бюджета за 2016г. Беше избран нов Управителен съвет на фондацията. Доц. Силвия Трифонова - преподавател н УНСС, бивша стипендиантка на фондацията от първата програма, беше приета за настоятел.

Общо събрание на фондация "Атанас Буров"

13/07/2015

На 9 юли 2015г. в залата на Банка ДСК се проведе 24 - то Общо събрание на фондацията. Настоятелите приеха отчета на Управителния съвет за дейността на фондацията през 2014 г., както и Програма за дейността и бюджета за 2015г. Господин Владимир Ташков докладва на настоятелите за хода на дарителската кампания, свързана с издаване на книгата "Атанас Буров. Живот за България" и благодари на всички настоятели и носители на призове "Буров", които се включиха в кампанията.

Представяне на книгата "Атанас Буров. Живот за България"

11/05/2016

На 10 май 2016г. в залата на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" беше представена книгата на доц. Жоро Цветков "Атанас Буров. Живот за България". Четвъртото издание на книгата стана възможно благодарение на спомоществователството на настоятелите на фондация "Атанас Буров" и носители на приза "Буров", на които Управителният съвет изказва своята искрена благодарност. Тържеството бе открито от проф. Боряна Христова - директор на библиотеката. Авторът - Жоро Цветков разказа на гостите за мотивите за написване на тази книга, за значимия принос на Атанас Буров в политическия, обществен и стопански живат в България, за заветите, които този голям българин е оставил на поколенията след него. Бяха зададени много въпроси към автора и изказани мнения както за книгата, така и за живота и делото на Атанас Буров.

Семинар "Небанков финансов сектор"

07/09/2015

Съвместната инициатива на фондация "Атанас Буров", Комисията за финансов надзор и Министерството на образованието се проведе от 31 август до 4 септември. В програмата участваха 22 ученика и 3 учителя от професионалните гимназии по икономика в страната. Те се запознаха с капиталонвия, застрахователен и осигурителен пазар, като имаха възможност да посетят редица институции кано Българска фондова борса и Централен депозитар, "Карол", "Дженерали България Холдинг", Висшето училище по застраховане и финанси, Комисията за финансов надзор.

Училище за таланти

03/12/2015

От 26 до 29 ноември 2015г. в хотел "Жеравна" в гр. Банкя се проведе Училище за таланти на фондация "Атанас Буров" на тема "Банкови рискове". Академичният ръководител на училището - Цветослав Ангелов, директор "Надзорна политика" в БНБ покани за лектори водещи специалисти в тази област - Стефан Иванов - директор "Риск контролинг" на Райфайзенбанк, Камен Барболов  и Григор Тодоров - риск мениджъри в Райфайзенбанк, Любомир Мирчев - Управление "Банков надзор" и Боян Бончев - директор "Преструктуриране на кредитни институции" в БНБ. Участници в училището бяха студенти от УНСС, СФ на СУ, СА "Д. А. Ценов" и Икономически университет - Варна.

Общо събрание

03/07/2017

27 - то Общо събрание на фондация "Атанас Буров" се проведе на 29 юни 2017г. в залата на Банка ДСК. Настоятелите приеха отчета за дейността и изпълнението на бюджета за 2016г. Приета беше и програмата за дейност и бюджет за 2017г., предложени от Управителния съвет на фондацията. На събранието настоятелите гласуваха молбата на  ИП "Аларик Секюритис" ООД  да бъде приет за настоятел.

140 години от рождението на Атанас Буров

03/02/2015

На 30 януари се навършиха 140 години от рожданието на Атанас Буров. По този повод в ПГЛПИ "Атанас Буров" град Горна Оряховица се проведе открит урок от г-н Жоро Цветков за живота и дейността на нашия патрон. Бяха поднесени цветя на паметника на Атанас Буров в двора на училището.

Среща на стипендианти и наставници

02/06/2015

По традиция в края на май фондация „Атанас Буров” организира среща на стипендиантите на фондацията и тържествено връчване на удостоверията им . В началото на срещата г-жа Виолина Маринова – председател на Управителния съвет поздрави участниците, пожела на студентите стипендианти успешно завършване и добра професионална реализация. На срещата присъстваха и членове на клуба на бившите стипендианти „Буров”, които пожелаха да бъдат наставници на тазгодишните стипендианти. Г-н Цветослав Ангелов – председател на клуба  разказа  за инициативата на фондацията всяка година да се определят наставници на студентите, които да им помагат при търсенето на работа и началото на професионалния им път, за възможностите, които имат младите хора като стипендианти на  фондация „Атанас Буров”.

Национално състезание по счетоводство

01/04/2015

С подкрепата на нашата фондация на 30 и 31 март се проведе националното състезание по счетоводство за ученици от професионалните гимназии по икономика. Домакин на състезанието беше Професионалната гимназия по лека промишленост и икономика "Атанас Буров" в гр. Горна Оряховица. Участваха 20 ученика от цялата страна, класирани на първо място на училищен кръг на състезанието по счетоводство. Фондация "Атанас Буров" осигури награди на участниците, както и парична награда на класираните на І, ІІ и ІІІ място ученици.

Лятно училище "Иновации в банкирането и Финтек"

00/00/0000

От 27 май до 2 юни в гр. Банкя се проведе Лятното училище на фондация "Атанас Буров". То беше осъществено съвместно с Българска народна банка и Райфайзенбанк и партньорството на Обединена българска банка, УниКредит Булбанк, Експресбанк, Алианц България Холдинг и Pay Sera. Участници в Лятното училище бяха студенти от УНСС, ИУ- Варна, Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски" и др.

Мисия


Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България

Конкурси

  • Конкурс за стипендии за ученици
  • Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"
  • Конкурс за стипендии "Буров"
  • Резултати от конкурси

2021 © Фондация Атанас Буров