За нас

Настоятели

I. Юридически лица

Банка "ДСК" АД

Обеднена Българска Банка АД

УниКредит Булбанк АД

Централна Кооперативна Банка АД

Българска Банка за Развитие АД

Кей Би Си Банк България ЕАД

Интернешънъл Асет Банк АД

Юробанк България АД

Първа Инвестиционна Банка АД

Токуда Банк АД

Алианц България Холдинг АД

Индустриален Холдинг България АД

Доверие Обединен Холдинг АД

"ТЕСИ" ООД

УД Компас Инвест АД

Борика АД

Делойт България ЕООД

Трейс Груп Холд АД

ПОК "Доверие" АД

ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп

БС Група Компании АД

"Карол" АД

Вестник "Банкеръ"

Международен Банков Институт

Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

Университет за национално и световно стопанство

Стопанска Академия "Д. А. Ценов"

 

II.Физически лица

Андрей Пръмов

Благовест Маламов

Валентин Панайотов

Ваня Василева

Владимир Ташков

Виолина Маринова

Георги Български

Дамян Дамянов

Димитър Вълков

Емилия Палибачийска

Иван Такев

Красимира Паунина

Николай Василев

Олег Недялков

Пеньо Хаджиев

Радка Тончева

Силвия Трифонова

Стефан Иванов

Ценимир Братоев

 

 

 

 

Мисия


Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България

Конкурси

  • Конкурс за стипендии за ученици
  • Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"
  • Конкурс за стипендии "Буров"
  • Резултати от конкурси

2023 © Фондация Атанас Буров