За нас

Учредителен акт

Днес, 11 ноември 1992 година в град София, ръководени от желанието за обединяване усилията и интересите на финансовите институции и специалисти:

■  за съхранение и развитие на българските банкерски традиции;
■  за подпомагане и развитие на банковото и финансовото дело в България;
■  за организиране на широка образователна дейност в областта на банковото и финансов дело;
■  за обучение, квалификация и специализация на кадри;
■  за финансово и организационно подпомагане на научната и приложно- изследователската дейност в областта на банкерството и финансите.

Подписаните по-долу,
Заявяваме намерението си да учредим фондация на името на Атанас Буров на основата на наши дарения.

БСИ "МИНЕРАЛБАНК" ; "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА"; "ТУРИСТСПОРТБАНК"; "БАНКА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ КРЕДИТ"; ТРАНСПОРТНА БАНКА" ; ТБ "БАЛКАНБАНК"; "СТОПАНСКА БАНКА"; КАЗАНЛЪШКА ТБ; МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ; "БАНКСЕРВИЗ" ; ФБК "105"; ФБК "КАПРИКОРНУС" РУБИКОН" -
вестник "ПАРИ"; Ценимир Братоев; Андрей Пръмов.

 

Мисия


Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България

Конкурси

  • Конкурс за стипендии за ученици
  • Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"
  • Конкурс за стипендии "Буров"
  • Резултати от конкурси

2023 © Фондация Атанас Буров