За нас

Дарители

 

 

Дарители

Управителният съвет на фонда благодари на следните дарители,

направили дарение към  30 декември2015 г.


 Олег Недялков       27 363 лв.

Цветан Василев          10 000 лв

Колективни дарения  8 722 лв

МКБ Юнионбанк АД   5 000 лв.

Симеон Пешов          3 000 лв

Райфайзенбанк ЕАД   2105 лв

Христо Дичовски       1 500 лв

Клуб „Буров”                   860 лв.

Петко Кръстев              500 лв

Виолина Маринова     500 лв    

Боян Иванов                 500 лв

Росен Мънев                 500 лв

„Теси” ООД                   500 лв.

Димитър Костов           400 лв

Владимир Ташков        400 лв.

Стефан Иванов             370 лв.

Костадин Панайотов  350 лв

Димитър Тончев          300 лв

Стоил Василев             300 лв

Светлана Стоичкова   300 лв

Михаил Стоянов           300 лв

Ти Би Ай АМ                 300 лв.

Боян Иванов                 300 лв.

Пламен Орешарски    200 лв

Нина Стоянова             200 лв

Гергана Йорданова     700 лв

Тодор Ванев                  200 лв

Мирчо Марчев               200 лв

Стати Статев                 200 лв

Иван Искров                  200 лв

Нац. Банков Синдикат200 лв

Иван Мавров                  150 лв

Боян Бончев                  100 лв

Цветослав Ангелов      100 лв

Веселин Уручев            100 лв

Мирчо Марчев               100 лв

Адриана Стоилова       100 лв

Катя Михалева               100 лв

Стоян Големинов         100 лв

Иван Иванов                  100 лв

Ангел Вънев                   100 лв         

Юлиян Николов            100 лв

Розалия Петкова          100 лв

Мирослав Юруков         100 лв

Александър Старшов  100 лв

Тихомир Ненов             100 лв

Радост Борисова          100 лв

Ангел Геков                    100 лв

Костадин Караджов     100 лв

Лидия Порязова           100 лв

Николай Василев          100 лв.

Огнян Белев                     80 лв

Росица Серафимова     50 лв

Кирил Янчев                     50 лв

Пламен Димитров          50 лв

Даниела Стефанова      50 лв

Велислав Душков            50 лв

Илияна Друмчева           50 лв

Елена Ангелова               50 лв

Митко Михайлов              50 лв

Иван Драгомиров           50 лв

Радослав Пашов            40 лв.

ОфисРазсадника, Банка ДСК 30 лв.

Моника Владимирова   25 лв

Ивана Мутафова             20 лв

Митанка Дулева              20 лв

Елена Маринова             20 лв

Иван Ил. Иванов             20 лв

Крум  Крумов                   10 лв

Евгени Бижев                  10 лв

Милка Манджукова        10 лв


Сметка за дарения за Фонд „Добродетел”


Фондация „Атанас Буров”

I-BAN: BG77UBBS80021057746430 BIC: UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД


Дарителите се умоляват да посочват адрес, на който да им бъде изпратен акт за дарение. Адресът може да се изпрати и по електронна поща на fnburov@ubb.bg

Мисия


Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България

Конкурси

  • Конкурс за стипендии за ученици
  • Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"
  • Конкурс за стипендии "Буров"
  • Резултати от конкурси

2022 © Фондация Атанас Буров