За нас

Резултати от конкурси

 

 

Конкурс за стипендии за ученици
Формуляри  за участие в конкурса са подали 53 ученика от професионални гимназии в градовете  Горна Оряховица, Силистра, Хасково, Монтана,  Свищов,  Варна, Пазарджик, Добрич,   Кърджали, Благоевград, Петрич, Пловдив, Сливен, Стара Загора, Русе, Дряново и Велико Търново.
 След оценка на формулярите за кандидатстване на кандидатите по утвърдените четири показателя: участие в извънкласни форми на професионална подготовка, награди от национални и регионални състезания и конкурси, стаж и участие в проекти, както и средния успех, комисията покани за участие в дискусията и събеседването  30 ученика. В резултат на представянето в дискусията и събеседването, подборната комисия предложи и Управителният съвет утвърди за стипендианти за учебната 2018/2019г. следните ученици:
1.Цветелина Станчева Станева
2. Цветияна Петрова Петрова
3. Виктория Живкова Славчева
4. Йордан Богданов Петров
5. Ванеса Валентинова Лалева
6. Николета Стоянова Иванова
7. Симона Рускова Иванова
8. Айсун Осман Фаимова
9. Кристина Николаева Толева
10. Лъчезар Красимиров Богомилов
11. Кристиян Вихренов Трайков
12. Петя Христова Шанкова
13.Христо Стефанов Иванов
14.София Илиева Карадалиева
15. Ивет Йорданова Георгиева
16. Полина Панкова Цветкова

 

 

Мисия


Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България

Конкурси

  • Конкурс за стипендии за ученици
  • Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"
  • Конкурс за стипендии "Буров"
  • Резултати от конкурси

2018 © Фондация Атанас Буров