За нас

Резултати от конкурси

Управителният съвет утвърди за стипендианти за академичната 2021/22г.следните студенти:

1[U1] . Анна Пламенова Боянова - СА „Д. А. Ценов“, Финанси

2. Симеон Огнянов Методиев  - СА „Д. А. Ценов“, Финанси

3. Ивайло Ивайлов Николов – ИУ, Финанси

4. Георги Бисеров Георгиев – ИУ, Бизнес икономика

5. Надежда Росенова Цветкова – ИУ, Счетоводство и одит

6. Димитър Деянов Русев – ИУ, Счетоводство и финанси

7. Калина Илиева Николова – УНСС, Финансов мениджмънт

8. Елена Тодорова Таракова – УНСС, Счетоводство

9. Константин Мирославов Марков – УНСС, МИО

10. Илина Миленова Лишкова – АУБ, Икономика

 


 [U1]

 Управителният съвет утвърди за стипендианти за учебната 2021/22г. ученици от професионалните гимназии по икономика, както следва:

 1. Елена Пламенова Петрова - ФСГ Хасково
 2. Йоанна Начева Митева - ПДТГ Свищов
 3. Мариела Христова Димитрова - ВТГ Варна
 4. Калоян Андреев Андреев - ПГИ Варна  
 5. Искра Тодорова Теофилова - НТБГ София
 6. Емилия Димитрова Ничева - НТБГ София
 7. Йешим Тургай Бехчет – ПГСУАУ Силистра
 8. Александра Стелева Иванова - ПГИ Кърджали
 9. Марио Великов Митончев - ПГИТ Петрич
 10. Самуил Христов Радков - ПГЛПИ Г. Оряховица

 

 

 

 

Мисия


Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България

Конкурси

 • Конкурс за стипендии за ученици
 • Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"
 • Конкурс за стипендии "Буров"
 • Резултати от конкурси

2022 © Фондация Атанас Буров