За нас

Конкурс за стипендии "Буров"

Конкурс за стипендии "Буров"
за академичната 2020/21г.
 

infokarta - Burov.doc

Стипендията е в размер на 300 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца.
Право на участие имат студенти, които се обучават
- редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България;
- имат завършен най-малко ІІІ курс;
- успех от цялото следване не по-малко от много добър 4.50.
До 31 октомври 2020 г. кандидатите представят:
1. Информационна карта

2. Уверение за записан зимен семестър на академичната 2020/2021 с посочен общ успех от следването или академична справка.

3. Мотивационно писмо, адресирано до Председателя на УС на фондация „Атанас Буров“ (до една стандартна машинописна страница).

Документите се изпращат по пощата на адрес: София 1000 , бул. „Кн. Ал. Дондуков” № 4 - 6, Пощенска банка, за фондация “Атанас Буров”, за конкурса за стипендия “Атанас Буров”.

Документи изпратени по електронна поща няма да бъдат приемани.
Краен срок за получаване на документите – 17.00 ч. на 31 октомври 2020 г.

Предвид ограниченията, наложени от извънредната епидемиологична обстановка в страната, тази година класирането на кандидатите ще бъде извършено само по документи.

Одобрените за стипендия кандидати ще бъдат обявени на www.atanasburov.org, секция „Конкурси” след 15 декември 2020г.

За допълнителна информация на тел: 02-8116433; 02-811 6434 или на fnburov@postbank.bg

Мисия


Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България

Конкурси

  • Конкурс за стипендии за ученици
  • Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"
  • Конкурс за стипендии "Буров"
  • Резултати от конкурси

2021 © Фондация Атанас Буров