За нас

Конкурс за стипендии за ученици

  

 Конкурс за стипендии за учебната 2021 -2022 г. за ученици от професионални гимназии по икономика

Стипендията е в размер на 100 лв.месечно и се изплаща девет месеца.
Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
-           Отличен успех през всички години на обучение;
-           Участие в извънкласни форми на професионална подготовка;
-           Награди и отличия от регионални, национални и международни конкурси в областта на професионалната и общообразователна подготовка;
-           Участие в стажове по изучаваната специалност и в проекти.

Конкурсът ще протече през следните етапи:

        До края на октомври 2021г., кандидатите изпращат  по пощата :
-     Мотивационно писмо за участие в конкурса, адресирано до Председателя на УС на фондация „Атанас Буров;
-     Попълнен и подписан формуляр, който можете да изтеглите от тук формуляр.doc

-    Служебна бележка от гимназията за изисквания успех от всички класове.

Документите се изпращат на адрес:
Фондация „Атанас Буров”,

За конкурса за стипендии,

 бул. „Кн. Ал. Дондуков” № 4 - 6, Пощенска банка, Служебен вход, 1000 София.
    
    До края на ноември   конкурсната комисия ще оцени кандидатите по показателите, посочени във формуляра и ще направи класиране.
 

Одобрените кандидати ще бъдат обявени през декември.
За допълнителна информация  fnburov@postbank.bg, fnburov@gmail.com

 

 

 

Мисия


Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България

Конкурси

  • Конкурс за стипендии за ученици
  • Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"
  • Конкурс за стипендии "Буров"
  • Резултати от конкурси

2022 © Фондация Атанас Буров