За нас

Конкурс за стипендии за ученици

  Конкурс за стипендии за ученици
 
Конкурс за стипендии за учебната 2016-2017 г.
за ученици от професионални гимназии по икономика
Стипендията е в размер на 70 лв. и се изплаща за десетте учебни месеца.
Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
-           Отличен успех през всички години на обучение;
-           Участие в извънкласни форми на професионална подготовка;
-           Награди и отличия от регионални, национални и международни конкурси в областта на професионалната и общообразователна подготовка;
-           Участие в стажове по изучаваната специалност и в проекти.
Конкурсът ще протече през следните етапи:
•          До 7 октомври 2016 г., кандидатите изпращат  по пощата :
-           Мотивационно писмо за участие в конкурса, адресирано до Председателя на УС на фондация „Атанас Буров;
-     Попълнен и подписан формуляр 
-     Служебна бележка от гимназията за изисквания успех от всички класове.
Документите се изпращат на адрес:
Фондация „Атанас Буров”, За конкурса за стипендии, бул. „Фритьоф Нансен” № 9, ОББ, 1000 София.
   
     От 10 до 19 октомври 2016 г., конкурсната комисия ще оцени кандидатите по показателите, посочени във формуляра и ще направи класиране.
Първите 20 кандидати  ще бъдат поканени  за среща с  комисията.
•          Между 24 и 28 октомври 2016 г., в гр. София ще се проведе среща на кандидатите с комисията. На кандидатите се поемат разходите за пътуване до София и обратно.
 По време на срещата ще се проведе дискусия по следната тема: „Българската икономика днес и утре ”, за която кандидатите трябва да са подготвени, да покажат познания и за състоянието на икономиката в техния регион и перспективите й за развитие.  След дискусията те ще разговарят с  комисията за плановете им за професионално  развитие, общоикономическа култура  и ценностна система.       
Одобрените кандидати ще бъдат обявени през ноември.
За допълнителна информация на тел: 02-811 3633; 02 – 811 3634 или на fnburov@ubb.bg
 

Одобрените кандидати ще бъдат обявени през ноември.
За допълнителна информация на тел: 02-811 3633; 02 – 811 3634 или на fnburov@ubb.bg

Формуляр formuljar.doc
 

Мисия


Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България

Конкурси

  • Конкурс за стипендии за ученици
  • Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"
  • Конкурс за стипендии "Буров"
  • Резултати от конкурси

2017 © Фондация Атанас Буров