За нас

Клуб "Буров"

Клубът обединява бивши и настоящи стипендианти на фондацията, които  желаят започващите  сега своята кариера млади хора да имат повече  възможности за адекватна и достойна реализация.

Той е учреден през 2001 г., а през 2002 е основано и “Сдружение на стипендиантите "Клуб Буров" като нестопанска организация. Дейността му е насочена към подпомагане професионалното развитие и квалификация на неговите членове и развитие на традициите на фондацията.
Клубът “Буров” организира ежемесечни срещи, предоставя консултации и информация на своите членове, подпомага контактите им с бизнес средите и активно съдействат на фондацията при  реализацията на нейните програми.
Клубът има свой уеб сайт  http://burovclub.org

Мисия


Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България

Конкурси

  • Конкурс за стипендии за ученици
  • Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"
  • Конкурс за стипендии "Буров"
  • Резултати от конкурси

2021 © Фондация Атанас Буров