За нас

Носители на наградите

 

 

 

 


Банково и финансово управление
1994 – Димитър Димитров
1995 – Чавдар Кънчев
2000 – Чавдар Кънчев (златен приз "Буров")
2001 – Виолина Маринова
2002 – Красимир Ангарски
2003 – Стилиян Вътев
2004 – Радка Тончева
2005 – Димитър Желев
2006 – Светослав Гаврийски
2007 – Левон Хампарцумян
2008 – Момчил Андреев
2010 – Даниела Петкова
2011 – Петър Славов
2012 – Румен Янчев
2013 – Диана Митева
2015 – Станимир Каролев
2016 – Доротея Николова

2017 - Петя Димитрова

2018 - Петър Андронов

2019 - Димитър Шумаров

 

 
Индустриално управление
2000 – Пламен Бобоков
2001 – Андрей Евтимов
2002 – Красимир Станев
2003 – Жечко Кюркчиев
2004 – Сашо Дончев
2005 – Константин Петров
2006 – Симеон Пешов
2007 – Огнян Донев
2008 – Никола Добрев
2010 – Николай Михайлов
2011 – Иван Ангелов
2012 – Васил Велев
2013 – Георги Добрев
2015 – Васил Терзиев
2016 – Кирил Асенов

2017  - Цветан Алексиев

2018 - Красимир Дачев 

2019 - Ярослав Дончев и Фикрет Индже

Призове "Буров" за принос за дейността на Фондацията

Андрей Пръмов - настоятел,  основател на Фондацията, член на УС

Олег Недялков - настоятел, основател на Фондацията, председател на Настоятелството

Почетен знак на Фондацията получиха: Ваня Василева, Владимир Ташков, Георги Български, Дамян Дамянов, Данета Желева, Жоро Цветков, Николай Василев, Стефан Иванов, Цветослав Ангелов и Ценимир Братоев 

Призове "Буров" 2019г.


 

Носител на приз "Буров" за банково управление за 2019г.

 

Димитър Шумаров - изпълнителен директор и член на УС на Пощенска банка

Димитър Шумаров е завършил Университета за национално и световно стопанство с магистърска степен по „Социално-икономическо планиране“, където е бил и преподавател в департамент „Маркетинг и стратегическо планиране“.

 

Преди да се насочи към банковия сектор, работи и се специализира в управление „Макроикономически проекти и разработки“ на Държавния комитет по планиране, Държавна Планова Комисия и  Министерството на икономиката и планирането.  Участва в множество проекти и в разработването на методики за различни балансови пропорции и показатели на макроикономическо равнище. През 1990-1992 г. работи в отдел „Бюджетна политика“ на Министерството на финансите, където участва в разработването на концептуалната макроикономическа рамка за конструиране на консолидирания държавен бюджет.

 

Работата в банковия сектор стартира през 1992 г в БСИ Минералбанк“ като експерт, а в последствие и заместник директор в дирекция „Икономически проучвания и финансова политика“. В периода 1994-1995 г. работи като директор „Икономически анализ и прогнозиране“ в Банковата Консолидационна Компания и като неин представител  последователно е член на Съвета на директорите на „Търговска банка Биохим“ и председател на Надзорния съвет на „Софиябанк“. През 1995 г. е избран за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на ТБ „Балканбанк“.

 

От края на 1996 г. в  продължение на 16 години работи в Обединена българска банка като Главен финансов директор на банката. Там той създава цялостното финансово управление на банката, както и  управлението и координацията на процеса на бизнес планиране и бюджетиране, управлението на  проекти и редица други банкови функции и процеси.

 

През юли 2012 г. Димитър Шумаров се присъединява към екипа на Пощенска банка като изпълнителен директор, Главен финансов директор и член на УС на финансовата институция. Под негово ръководство Пощенска банка придобива и интегрира за рекордно кратко време дейността на две банки (Алфа Банк и Банка Пиреос България), което е поредната стъпка в затвърждаването на  позицията й на системна за пазара банка и в разширяването на клиентската й база. Димитър Шумаров активно участва в проекти, свързани с дигитализацията на банковия сектор в България. Носител на наградата “CFO на годината“ на ЕY и сп. „Форбс“.

Носители на приз "Буров" за индустриално управление за 2019г.

Ярослав Дончев - председател на СД и изпълнителен директор на "Идеал Стандарт Видима"

 

 

Ярослав Дончев е роден и отраснал в гр. Севлиево. Висшето и магистърското си образование завършва в Технически университет - Габрово. През 1999 г. се присъединява към финансовия екип на "Видима" АД. През 2001 г. заема длъжността Финансов директор на Идеал Стандарт – Полша, а през 2008 става Финансов директор за Източна Европа. От август 2012 г. е заместник-председател на Съвета на директорите на вече обединеното дружество „Идеал Стандарт – Видима“ АД. От 1 май 2016 година Ярослав Дончев е избран за Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите на „Идеал Стандарт – Видима“ АД и Финансов директор на Дружеството. През януари 2019 г. той поема позицията - Директор „Клъстер Източна Европа“ за Идеал Стандарт Интернешънъл едновременно с поста Изпълнителен директор на „Идеал Стандарт – Видима“.

 

С решение на Общински съвет от 2018 г., Ярослав Дончев е удостоен с почетен знак на град Севлиево за дългогодишна благотворителна и спонсорска дейност на „Идеал Стандарт – Видима“. Едновременно с професионалното израстване за Ярослав Дончев с голям приоритет са дейностите, свързани с корпоративната социална отговорност към обществеността в Севлиево. Едно от най-големите постижения е свързано с подобряване на условията в общинската болница МБАЛ „Д-р Стойчо Христо“, развитието на образованието, изкуството, спорта в местната общност, с което компанията подобрява стандарта на живот. Ежегодно компанията подкрепя всички спортни клубове, извънкласни дейности за развитието на млади таланти. Фокус на компанията са развитието на собствена езикова школа; художествената галерия „Видима“ и детската арт школа, вокална група UpStream Voices. Заедно с Общината и бизнес партньорите в региона ръководството на компания се стреми да създава перспективи за развитие на региона и възможности за професионална реализация на младите хора.

 

Ярослав Дончев е семеен, с едно дете.

 

Владее английски, руски и полски езици.

 

Фикрет Индже - председател на НС на "Алкомет"

 

„Алкомет“ АД е най-големият български производител на алуминиеви валцови и пресови продукти. Компанията предлага широка гама от алуминиеви полуфабрикати . 95% от продукцията се изнася главно в Европа и Съединените американски щати. Фирмата непрекъснато инвестира в нови технологии и усъвършенстване на вече съществуващите мощности, за да посрещне високите изисквания на клиентите си и за да разшири пазарните си позиции. Чрез инвестиране в най-съвременни производствени технологии, компанията цели навлизане на нови пазари с по-висока добавена стойност, като строителство и архитектура, автомобилостроене и производство на опаковки.

 

Господин Фикрет Индже има над 40-годишен опит в цветната и черната металургия и в ръководството на фирми от този бранш. Под негово ръководство „Алкомет“ бележи забележително развитие, като само през последната година са инвестирани повече от 60 млн.лв. в нови технологии и оборудване за развитие на предприятието. Днес „Алкомет“ се нарежда сред 100-те най-големи български компании по приходи и развитие. Също така, е сред първите 100 най-големи работодатели в България.

Фикрет Индже е почетен гражданин на гр. Шумен. Той подкрепя широк периметър от различни обществени и социални дейности – спорт, култура, здравеопазване и пр.

 

Носител на приз „Буров“ за банково управление за 2018г.

                       Петър Андронов -Председател на Кънтри тийма на КВС Груп за България, Кънтри мениджър на КВС Груп за България, Председател на УС и Главен изпълнителен директор на ОББ.

            Петър Андронов e председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на Обединена българска банка след придобиването на ОББ от белгийската финансова група KBC Груп през юни 2017 г.          Кариерата му в KBC Груп започва през юли 2007 г., когато е назначен за изпълнителен директор на СИБАНК. През март 2008 г. става главен изпълнителен директор, а от март 2011 г. заема позицията и на кънтри мениджър на КВС Груп за България.

Професионалният път на Петър Андронов включва редица позиции в частния банков сектор и БНБ. В периода 2002 - 2007 г. той е главен директор на управление „Банков надзор” в Българската народна банка. От 2003 г. до май 2007 г. е член на Управителния съвет на Резервния обезпечителен фонд. Участва в изготвянето на действащото надзорно банково законодателство, в това число Закона за кредитните институции, Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, надзорните наредби на БНБ, указания и др. Член е и на Инвестиционния комитет на БНБ.

В периода 2005 – 2007 г. Петър Андронов е наблюдател и член на Европейския банков комитет и на Комитета на европейските банкови надзорници към Европейската комисия. По същото време е наблюдател и член на Банковия надзорен комитет към Европейската централна банка.

От 2008 г. е член на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България и неин представител в Комитета по банков надзор към Европейската банкова федерация. През 2015 г. е избран за председател на Асоциацията, а през март 2018 г. е преизбран за нов мандат на тази позиция.

Има магистърска степен по Финанси и банково дело от Университета за световно стопанство. От 1995 г. е лектор в УНСС, във Висшето училище по застраховане и финанси и в Нов български университет / Международен банков институт - преподава дисциплини „Основи на финансите” и „Банково регулиране”. Член е на Съвета на настоятелите на УНСС.

Владее английски, немски и руски език.

Носител на приз „Буров“ за индустриално управление

                       Красимир Дачев – председател на Борда на директорите на „Група Технология на металите Ангел Балевски“ Холдинг АД и „Свилоза“ АД

                       Красимир Дачев е роден на 22 февруари 1950 г. в Свищов. Завършва право в СУ "Св. Климент Охридски". През 1985 година специализира „Американско право и правни институции“ в Залцбург, Австрия. От 1978 до 1989  e главен юрист в Националния Комитет за космически изследвания и ръководител на Национална  космическа програма.

Професионалната му кариера започва през 1977г. В периода от 1990 до 1997г. Красимир Дачев е шеф „Корпоративни финанси“ в „Международна банка за търговия и развитие“ и консултант на „Нестле“ – Швейцария, „Американ Експрес“ – САЩ, „Американ Игъл Корпорейшън“ – САЩ, „СРС“ – САЩ. През 1997г. Той създава „Група технология на металите  „Ангел Балевски“ Холдинг АД, обединявайки в нея редица производствени предприятия от металообработващата индустрия. През ноември 2004г. Става заместник председател на Българската търговско промишлена палата. Като представител на БТПП участва в комисии и работни групи към Министерството на финансите и Министерството на иканомиката на България. От февруари 2018г. Е член на работна група на високо равнище „Индустрия 2030“ към ЕК.

С  Решение  на Общински съвет – Свищов е удостоен със званието „Почетен гражданин на град Свищов

 

Носител на приз „Буров“ за банково управление за 2017г.

 

Петя Димитрова - главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Пощенска банка

Г-жа Петя Димитрова е главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Пощенска банка (с правно име "Юробанк България" АД). Професионалният й път в Пощенска банка започва през 2003 г. като главен финансов директор на осемте дъщерни компании на "Юробанк И Еф Джи Груп" в България. През 2005 г. заема и длъжността прокурист на Пощенска банка. През 2007 г. е назначена за изпълнителен директор и член на УС на ДЗИ Банк. След юридическото сливане на ДЗИ Банк и Пощенска банка тя става изпълнителен директор и член на УС на обединената банка. През 2012 г. г-жа Димитрова става главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Пощенска банка. Под нейно ръководството през 2016 г. Пощенска банка придобива и интегрира за рекордно кратко време дейността на Алфа Банк - клон България, което е поредната стъпка в затвърждаването на  позицията й на системна за пазара банка и в разширяването на клиентската й база.

Г-жа Димитрова започва кариерата си през 1996 г. в Консулския отдел на Американско посолство. След това, в периода 1998-2003 г. работи в PricewaterhouseCoopers като старши мениджър и старши одитор.

Г-жа Петя Димитрова е дипломиран експерт-счетоводител от Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (ACCA) в Лондон,  има EMBA степен от Университета в Шефийлд, Великобритания и две магистърски степени по "Финанси и банково дело" и "Туризъм" от Университета за национално и световно стопанство и Софийския университет "Св. Климент Охридски". Притежава още дипломи по програма за развитие на мениджърските умения от ALBA Бизнес училище за следдипломна квалификация, Харвард; сертификат за мениджърски умения от Университет Джорджтаун, Вашингтон; диплома по "Управление и социално развитие на НПО" от Аристотеловия университет в Солун и Македонския университет, Гърция. Г-жа Димитрова е придобила професионална квалификация във Великобритания, Гърция, Холандия, Белгия, САЩ и България и е участвала в различни престижни международни обучения, семинари и конференции.

Г-жа Димитрова е член на управителните съвети на Асоциацията на банките в България, на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), на фондация "Атанас Буров", на "Борика" АД, на сдружение "Ендевър България", на Международния банков институт, на Университетския съвет на Американския университет в България, както и член на Индустриалния консултативен съвет по промишлеността на CITY College към университета в Шефийлд, Великобритания. Също така е член на Young Presidents’ Organization (YPO); член на Форума на младите световни лидери (Young Global Leaders Forum) към Световния икономически форум; член на Gerson Lehrman Group Accounting Council, Лондон; член на Chartered Management Institute, Великобритания и съосновател на Обществения съвет на жените в бизнеса.

Г-жа Димитрова притежава редица награди, сред които престижното отличие  "Банкер на годината" на 24-те годишни награди на вестник "Банкер" (2017); "Мисис Икономика" в конкурса "Мистър и Мисис Икономика", организиран от КРИБ и сп. "Икономика" (2015); "Банкер на годината" на 22-те годишни награди на вестник "Банкер" (2015); носител на наградата "Жена на годината" в категория "Бизнес" на сп. "Грация" (2014); има две сребърни отличия на наградите "Stevie Awards за жените в бизнеса" – "Изпълнителен директор на годината за Европа, Близкия Изток и Африка" и "Изпълнителен директор на годината в сферата на услугите за организации до 2500 служители" (2013); "Банкер на годината 2012" на в. "Банкер"; "Мисис Икономика 2012" за принос в развитието на банковия сектор; отличието "Млад световен лидер" от Форума на младите световни лидери към Световния икономически форум (2012); отличие за изтъкнат възпитаник на Международния факултет, Университет "Шефийлд", Великобритания (2011); "Бизнес дама на годината" (2010); голямата награда в годишния конкурс за млади мениджъри "Next Generation" на в. "Капитал" (2009) и др.

 

 

Носител на приз „Буров“ за индустриално управление за 2017 г.

Цветан Алексиев – главен изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг АД

 

 Цветан Алексиев започва работа в Сирма като софтуерен инженер през 1993 г. Завършил е магистърска степен по “Компютърни системи” в Техническия университет София. Преди присъединяването си към Сирма работи като софтуерен инженер на свободна практика за различни научноизследователски проекти,  включително софтуер за Българската космическа програма, инсталации за йонно азотиране, високотемпературни пещи, медицински съоръжения и др.

След присъединяването си към компанията през 1993 г., преминава през различни позиции  – ръководител на екип, мениджър проекти, ръководител на отдел. Той има водеща роля в създаването на Сирма Солюшънс АД, Сирма Медия, АД Сирма Бизнес Кансълтинг АД, Датикум АД и придобиването на Сирма АйТиТи.

От 2002 г. е изпълнителен директор на СГХ АД, преименувано по-късно в Сирма Груп Холдинг АД. Цветан Алексиев инициира преструктурирането на Сирма в холдингова организация и префокусирането на дейността от чисто сървис ориентирана компания към холдингова структура, която управлява инвестиции в различните бизнеси на групата, инкубира и създава нови бизнес единици, привлича инвестиции и придобива нови компании.

Цветан Алексиев отговаря за цялостното управление на холдинговата структура, бизнес развитието на най-голямата компания в групата – Сирма Солюшънс АД и стратегическото развитие на когнитивнита система SENPAI. Той е Главен изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг АД, Изпълнителен директор и Председател на СД на Сирма Солюшънс АД, Председател на СД на Сирма БК АД, член на СД на Онтотекст АД, Датикум АД и Sirma USA Inc.

 

 

 

 

Носител на приз „Буров” за банково управление за 2016г. –
г-жа Доротея Николова -  Изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Банка ДСК ЕАД

  Доротея Николова завършва 91 Немска гимназия в София. Висшето си образование получава в Университета за национално и световно стопанство, София, специалност "Финанси". През 1992 г. печели стипендия на името на известния български банкер Атанас Буров. Има придобита степен "Сертифициран счетоводител" от Асоциацията на сертифицираните счетоводители" (АССА), а също и специализация от Института по финанси и финансови пазари към Икономическия университет във Виена.
Владее отлично английски език, говори немски.
Професионалният й път започва като асистент-одитор в ПрайсуотърхаусКупърс България, а впоследствие става асистент-мениджър в същата компания. Кариерата й продължава като асистент-мениджър в управление "Банки и капиталови пазари" на ПрайсуотърхаусКупърс, Лондон. В периода юли 2000 г. - октомври 2003 г. е ръководител Финансов контрол и член на ръководството на клона на Ситибанк в България.
През ноември 2003 г. започва работа като началник управление "Планиране и контрол" в Банка ДСК, а от януари 2005 г. до януари 2007 г. е  прокурист на Банката. От февруари 2007 г. Доротея Николова е изпълнителен директор на Банка ДСК.
През 2007 г. Доротея Николова бе отличена с престижната унгарска награда  „Андраш Фай” за своя принос в успешното функциониране на Група ДСК,  както и за  изготвянето на финансови анализи и отчети с най-високо качество.
През юни 2014 г. Доротея Николова беше отличена  в конкурса за Финансов директор на годината, организиран от Ernst & Young България в партньорство с Forbes България. Г-жа Николова получи отличието Финансов директор на годината в категорията „Принос към общността“.
През  декември 2015 г. г-жа Николова бе  сред отличените на провелите се  награди "Банкер на годината", организирани от в. „Банкеръ“. Тя бе удостоена с наградата "Банкер на годината" за 2015 г. за ефективна политика и устойчиво присъствие на Банка ДСК на българския банков пазар.
През юни 2016 г. Доротея Николова се нареди сред победителите в конкурса за най-добри финансови специалисти на България. В организирания за трета поредна година от списание Forbes и EY България конкурс като изпълнителен директор на Банка ДСК тя получи голямата награда за цялостен принос във финансовата сфера – „CFO на годината 2016“.

 


Носител на приз „Буров” за индустриално управление –
 г- н Кирил Асенов – собственик и изпълнителен директор на „Арексим Инженеринг“
Кирил Асенов е роден на 6.05.1968 г. в гр. Смолян. Собственик и изпълнителен директор на "Арексим Инженеринг" ЕАД. Завършил Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“ – специалност Икономика. Координатор на КРИБ-Смолян, женен с 2 деца
Началото на основната дейност на „Арексим Инженеринг“ ЕАД е поставено през 1991 година в град Смолян – България. Дружеството е водещо в производството на технически пластмасови изделия и инструментална екипировка за тях. От началото на 2011 година производственият арсенал е обогатен с най-съвременна технология за мултикомпонентно леене на детайли, а от 2014 е въведена в експлоатация централна система за захранване с материал. Внедрена е и електронна система за управление на качеството. Изделията, които произвежда „Арексим Инженеринг“ ЕАД са в съответствие с високите стандарти по качество, утвърдени в световен мащаб.
Изграден е машинен парк с високотехнологично оборудване, както и екип от квалифицирани и мотивирани служители, възприели и поддържащи фирмената политика.
Тясното сътрудничество с клиентите, в атмосфера на висок професионализъм, креативност и екипност, спомага за решаването на сложни производствени въпроси.
 „Арексим Инженеринг“ ЕАД  ясно и категорично демонстрира и  активно отношение към своите служители и техните семейства, околната среда и обществото.

 

 

 

 

Носител на приз „Буров“ за финансово управление за 2015г.

Станимир Каролев- председател на Съвета на директорите на „Карол“ АД
 Станимир Каролев е финансист, предприемач и визионер. Основател и председател на Съвета на Директорите на Финансова група Карол, която се утвърди през последните над  20 години като един от лидерите на финансовия пазар у нас и партньор на глобални финансови институции. Започнала с една компания през 1993 г., днес  групата е с утвърдени  дружества в областта на: посредничество и търговия на българския капиталов пазар и международните финансови пазари, управление на активи, доверително управление, инвестиционно банкиране, поземлено банкиране, застраховане и осигуряване. С над 200 експерти, Карол   обслужва повече от  80,000 клиенти в 75 офиса, управлява и съхранява клиентски активи за над 350 млн евро. С първия у нас фонд за дялово инвестиране групата добавя в портфолиото си енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници, земеделие и високи технологии.
Осъществявайки новаторските си идеи в управлението и бизнеса, Станимир Каролев  успява да си спечели привилегията да бъде първи в повечето от начинанията си, но и да ги развие в успешни проекти. Личният му принос за утвърждаването и развитието на българския капиталов пазар и целия небанков финансов сектор у нас е признат с десетки награди и отличия – персонални и корпоративни.
Четиринадесет поредни години Инвестиционен посредник Карол е номер едно по брой сключени сделки на БФБ-София, трикратен победител в класацията на в. „Банкеръ” за инвестиционен посредник на годината (2006-2008), носител на специална награда за инвестиционен посредник с най-голям принос за развитието на българския капиталов пазар (2012, 2015). Осъществява първото в България първично публично предлагане на акции (IPO).
Първи е и създаденият у нас взаимен фонд в акции от Управляващото дружество Карол Капитал Мениджмънт през 2004г. Днес компанията  управлява пет собствени фонда и от три години е партньор на един от гигантите във фондовата индустрия – Schroders.
Фондът за земеделска земя от групата - Адванс Терафонд - е първото и най-голямо акционерно дружество със специална инвестиционна цел у нас, включено във всички български и няколко регионални борсови индекси. Печели отличия, първи места и награди от Асоциацията на инвеститорите в България, Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България,  в класациите на вестниците „Капитал“ и „Дневник“  за най-добър фонд в имоти (2012), за Дружество със специална инвестиционна цел – три поредни години (2009-2011), за корпоративно управление (2011) , за най-добра компания на борсата (2010).
Първи у нас е и Корпоративният университет Карол, създаден през 2013 г., който година по-късно осигури на финансовата група място в топ 10 на Leadership Excellence 500 Awards заради иновативност на проекта.
‘’Най много вярвам в знанието  и възможността човек да създава нови неща” е разбирането на Станимир Каролев, който инвестира в образователни инициативи, стипендии за докторанти и нови проекти.
Носител на приз „Буров“ за индустриално управление за 2015г.

 

Васил Терзиев - Главен директор „Иновации“, Progress

  Васил Терзиев е съосновател и изпълнителен директор на Telerik, където играе ключова роля за успешното разрастване на Telerik, от стартираща компания в България през 2002 г. до водещ световен доставчик на софтуерни решения за бизнеса, с 9 офиса в 7 държави и над 130 хил. клиенти, включително 450 от 500-те организации в списъка „Fortune 500®“.

Визионерският подход и отдадеността на Терзиев играят водеща роля за положителния ръст на приходите на компанията, като част от непрестанно променящата се софтуерна индустрия.

След придобиването на Telerik от Progress (NASDAQ: PRGS) през 2014г., Васил Терзиев пое поста главен директор „Иновации“ в Progress. На тази позиция Терзиев отговаря за дългосрочната стратегия за разрастването на Progress, идентифицирането на нови пазари и развитието на иновациите.

Васил Терзиев има бакалавърска степен по „Бизнес администрация“ от Американския университет в България. Преди да създаде Telerik, той заема различни позиции в компании от високотехнологичния и инвестиционния сектор, както и сектора на недвижимите имоти.


 

 

 

Димитър Шумаров

(Изпълнителен директор, главен финансов директор и член на УС на Пощенска банка)

 

Димитър Шумаров е завършил Университета за национално и световно стопанство с магистърска степен по „Социално-икономическо планиране“, където е бил и преподавател в департамент „Маркетинг и стратегическо планиране“.

Преди да се насочи към банковия сектор, работи и се специализира в управление „Макроикономически проекти и разработки“ на Държавния комитет по планиране, Държавна Планова Комисия и  Министерството на икономиката и планирането.  Участва в множество проекти и в разработването на методики за различни балансови пропорции и показатели на макроикономическо равнище. През 1990-1992 г. работи в отдел „Бюджетна политика“ на Министерството на финансите, където участва в разработването на концептуалната макроикономическа рамка за конструиране на консолидирания държавен бюджет.

Работата в банковия сектор стартира през 1992 г в БСИ Минералбанк“ като експерт, а в последствие и заместник директор в дирекция „Икономически проучвания и финансова политика“. В периода 1994-1995 г. работи като директор „Икономически анализ и прогнозиране“ в Банковата Консолидационна Компания и като неин представител  последователно е член на Съвета на директорите на „Търговска банка Биохим“ и председател на Надзорния съвет на „Софиябанк“. През 1995 г. е избран за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на ТБ „Балканбанк“.

От края на 1996 г. в  продължение на 16 години работи в Обединена българска банка като Главен финансов директор на банката. Там той създава цялостното финансово управление на банката, както и  управлението и координацията на процеса на бизнес планиране и бюджетиране, управлението на  проекти и редица други банкови функции и процеси.

През юли 2012 г. Димитър Шумаров се присъединява към екипа на Пощенска банка като изпълнителен директор, Главен финансов директор и член на УС на финансовата институция. Под негово ръководство Пощенска банка придобива и интегрира за рекордно кратко време дейността на две банки (Алфа Банк и Банка Пиреос България), което е поредната стъпка в затвърждаването на  позицията й на системна за пазара банка и в разширяването на клиентската й база. Димитър Шумаров активно участва в проекти, свързани с дигитализацията на банковия сектор в България. Носител на наградата “CFO на годината“ на ЕY и сп. „Форбс“.

 

Мисия


Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България

Конкурси

  • Конкурс за стипендии за ученици
  • Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"
  • Конкурс за стипендии "Буров"
  • Резултати от конкурси

2023 © Фондация Атанас Буров